Przewody TOSLINK Warszawa

Do największych zalet połączenia optycznego zaliczamy m.in.: odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i brak generacji zakłóceń elektromagnetycznych, brak różnic potencjałów, niska tłumienność oraz transmisja na większe odległości bez strat Przeważnie stosowane w sprzęcie audio kable optyczne zakończone są wtykiem Toshiba Link – Toslink. Z kolei w urządzeniach przenośnych stosuje się wtyk tzn. Jack optyczny (bardzo podobne do analogowego wtyku).

Przewód optyczny, określany innymi słowy światłowodem to przewód służący do przesyu promieniowania świetlnego. We wnętrzu światłowodu znajdują się włókna dielektryczne, najczęściej wykonane ze szkła lub plastiku, zapewniającego bardzo dobre właściwości optyczne. W przypadku takich kabli dane są transmitowane w postaci wiązki światła, dzięki czemu są odporne na zniekształcenia i mogą być transmitowane na duże odległości bez strat jakości.

W kablu coaxial natomiast sygnał przesyłany jest w postaci elektrycznej, co eliminuje konieczność konwersji. Wadą tego przewodu jest natomiast to, że jest on podatny na zakłócenia. Dodatkowo dużego znaczenia nabiera długość przewodu. Z punktu widzenia szybkości przesyłania danych kabel coaxial jest również bardziej wydajny, ponieważ ma większą przepustowość. Podsumowując, kabla optycznego używa się do przesyłania sygnału na większe odległości, oraz tam gdzie występują znaczne zakłócenia. Jeśli jednak chcemy przesłać sygnał na małą odległość i po drodze nie występują urządzenia mogące zakłócić taką transmisję, wtedy polecamy zastosowanie przewodu Coaxial.

Jaki kabel oferuje lepszą jakość dźwięku – optyczny czy Coaxial? W kablu optycznym sygnał transmitowany jest przy pomocy fal świetlnych, co sprawia że jest odporny na zakłócenia zewnętrzne. Dodatkowo długość kabla nie ma większego znaczenia. Aby możliwe było przesyłanie sygnału przez kabel optyczny TOSLINK potrzebna jest konwersja sygnału z postaci elektrycznej na optyczną, a później odwrotnie. To właśnie podczas tej konwersji najczęściej dochodzi do przepych przekłamań. Dlatego też jakość sygnału w dużym stopniu zależy od zastosowanych w sprzęcie przetworników.